Kılavuz: “Gençliğin talep ve beklentileri karşılanmalı”


MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz TBMM’de basın açıklaması yaptı. Kılavuz, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yapmış olduğu basın açıklamasında Türk Gençliğinin talep ve beklentilerini gündemine alarak “Türk gençliğine karşı hepimizin üstlenmesi gereken, milli görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Türk gençliğinin talep ve beklentilerini karşılamak, Türk gençliğine müreffeh bir ülke bırakmak, Türk gençliğini milli, manevi, kültürel değerlerle yetiştirmeyi amaçlamak, Tarih, dil ve soy şuuru kazandırmak adına çalışmalar yapmak öncelikli vazifelerimiz arasında yer almalıdır” dedi.

 

Tarih : 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:01

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle TBMM’de basın açıklaması yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun' dan başlattığı istiklal mücadelesinin, 103. yıldönümünü milletçe, coşkuyla kutladıklarını ifade eden Kılavuz, “16 Mayıs 1919'da umut yolculuğuna başlayan Bandırma Vapuru, 19 Mayıs 1919'da Samsun Limanına yanaşmış, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin ilk adımı atılmıştır. Samsun' da yakılan istiklal ateşi tüm Anadolu sathına yayılmış, Havza' da istiklalin habercisi, Amasya' da kurtuluşun müjdecisi, Sivas ve Erzurum' da milli kararlılığın meşalesi, Ankara'da milli egemenliğin kalesi ve bükülmez bileği olmuştur. Türk milleti aziz vatanımızı işgal ve istila etmeye yeltenenlere karşı,  Türk vatanseverliğini, Türk kahramanlığını, Türk fedakârlığını destansı bir mücadele ve azimle ortaya koymuştur. 19 Mayıs Türk milletini Anadolu'dan söküp atmaya çalışanlara kesin bir cevaptır. 19 Mayıs Türk vatanını alçakça paylaşmaya cüret edenlere milli bir çığlıktır. 19 Mayıs istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir. Bu destansı mücadelenin, anlamlı tarihin yıldönümünün Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlandığı dikkate alındığında, gençlerimize önemli görev ve sorumluluklar da düşmektedir” dedi.

 

“TÜRK GENÇLİĞİ İSTİKBALİMİZİN TEMİNATI, AYDINLIK YARINLARIMIZIN MİMARIDIR”

Türk gençliğinin milli egemenliğimizin nirengi noktası, İstikbalimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın mimarı olduğunun altını çizen Kılavuz, “Yüksek ülkülere adanmış gençlerimizin omuzları üzerinde devletimiz yükselebilecektir. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine hitabı hala anlamını korumakta Türk gençliğine yüklediği misyon yolumuza ışık tutmaktadır.  Türk gençliği Türk istiklal ve cumhuriyetini korumaya azimlidir. Türk gençliği muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda bulmaya yeminlidir. Türk gençliği "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur" sözünün abidesidir. Türk gençliği şanlı tarihinden ilham almakta, atalarının izinde yol almakta Ne Mutlu Türküm Diyene demekten gurur duymaktadır. Türk gençliği asla unutmamalıdır ki; dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmayacaklardır.  Bugün Türk gençliği üzerine türlü türlü oyunlar oynanmaktadır. Devletimizi muasır medeniyetler hedeflerine ulaştıracak olan, Kendisine emanet edilen cumhuriyetin muhafızlığını yapan Türk gençliğini; X, Y, Z diyerek kuşaklara ayırıp politik fayda devşirenler, ekonomik gerekçeler üzerinden konumlandırmaya çalışanlar yıkılacaklardır. Türk gençliğini milli ve manevi değerleriyle kavgalı hale getirmeyi amaçlayanlar, hayallerini ve hayatlarını başka ülkelerde gerçekleştirmeleri için provokasyon peşinde koşanlar hüsrana uğrayacaklardır. Türk gençliğini; Terör örgütlerinin ve marjinal sol grupların insafına bırakmak için algı yapanlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı bataklığına çekmek adına çabalayanlar, köksüz ve kimliksiz birer hayalden ibaret hale getirmek için oyunlar oynayanlar yerle bir olacaklardır.  Türk gençliği dimdik ayaktadır. Türk gençliği anlamının ve değerinin farkındadır. Türk gençliği kendisine yüklenen misyonun, kendisinden beklenen vazifenin idrakindedir. Türk gençliğinin aklı, kalbi ve ruhu Türk vatanında Türk milletiyle atmaktadır. Türk gençliği Bilge Kağan'ın asırları aşan mesajlarını, Sultan Alparslan'ın yurt tutan iradesini, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çağ kapatıp çağ açan hayallerini, Gazi Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yüreğinde taşımaktadır.  Türk gençliği cesaretiyle vatanımızın teminatıdır. Türk gençliği asaletiyle milletimizin umut vesikasıdır. Türk gençliği ferasetiyle devletimizin ikbal ve istikbal ışığıdır. Türk gençliği hayalleriyle bayrağımızın şanla ve şerefle dalgalanmasının yegâne kaynağıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ifadesiyle gelecek sizsiniz gelecek sizin. Türk gençliği aklıyla, ahlakıyla, inancıyla, zekâsıyla, zarafetiyle, edebiyle, erdemiyle, cesaretiyle parlayan kılıçtır. Okuyan kabiliyettir, tutan kalemdir, seven kalptir, sevilen kalenderliktir. Bu sebeple Türk gençliğine karşı hepimizin üstlenmesi gereken, milli görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bu kapsamda Türk gençliğinin talep ve beklentilerini karşılamak, Türk gençliğine müreffeh bir ülke bırakmak, Türk gençliğini milli, manevi, kültürel değerlerle yetiştirmeyi amaçlamak, tarih, dil ve soy şuuru kazandırmak adına çalışmalar yapmak öncelikli vazifelerimiz arasında yer almalıdır.  Kültür emperyalizminin her türlü yıkıcı etkisine karşı Gençliğin; milli ve manevi değerlerle donanımlı olarak yetişmesini sağlamak, gençlerimizin Türk kültürüne dair bilgi ve görgülerini artırmalarına katkıda bulunmak, popüler kültür karşısında milli şuuru artırıcı faaliyetlere hız vermek, Türk dili, Türk sanatı, Türk müziği, geleneksel Türk oyunları gibi milli kültür unsurlarını öğreterek “Her şey Türk için, Türk'e göre, Türk tarafından” iradesiyle ideallerimizi gerçekleştirmelerini sağlamak asli vazifemizdir” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİ AFFI ÇOK YAKINDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEKTİR”

Bu doğrultuda gençlerin siyaset kurumundan talepleri olduğuna dikkat çeken Kılavuz, “Öncelikli talepleri arasında öğrenci affı yer almaktadır. Nitekim 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize eğitim hakkını yeniden kazandırmak için, çalışmaların başladığını, bu haklara kavuşabilmelerinin önünü açacak yasal düzenlemelerin, çok yakında TBMM çatısı altında gündeme geleceğinin müjdesini, buradan gençlerimize iletmek istiyorum. Bununla birlikte Türk gençliğinin mesleki eğitimlerinin sağlanması, mesleki yönlendirmelerin yapılması, meslek liselerinin etkisinin artırılması, ara eleman eksikliğinin giderilmesi, bu doğrultuda kapsamlı bir eylem planı hazırlanması yerinde olacaktır.  Gençlerimizin diğer talepleri arasında Bedelli askerlik yer almaktadır. Tecil yaşının 29' dan 22 'ye çekilmesi ile birlikte,  yüzbinlerce gencimiz yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybetmiştir. Bu kapsamda asker alma yasasının ilgili maddesinde düzenleme yapılarak, gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması İhtiyaçlar arasındadır.  Ülkemizin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızın teminatı, "Milli teknoloji hamlesi" üzerine gençlerimize çok iş düşmektedir. Milli savunma sanayimizin güçlenmesi, Türkiye'nin bu alanda da stratejik öneme haiz konuma gelmesi, Türk Gençliğinin doğru yönlendirilmesi ve imkânlarla yolunun açılmasıyla olabilecektir. Türk gençliği yeni Ali Kuşçu'Iarı, Uluğ Bey'Ieri, Aziz Sancar'ları bağrından çıkaracaktır. Bu kapsamda; özellikle meslek lisesi öğrencilerimizin staj kalitelerinin arttırılması, Teknokent ve OSB'lerin sayılarının ve niteliklerinin arttırılması, Ülkemiz çapında bilim ve teknoloji merkezlerinin sayılarının arttırılması, "Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Programı"nın yaygınlaştırılması yerinde olacaktır.  Milli varlığımızın sarsılmaz kalesi, milli kudret ve kuvvetin nişanesi, Türk Gençliği üzerine oynanan oyunlara asla müsamaha göstermemeliyiz. Gençliğimizin uyuşturucu, internet ve sosyal medya bağımlılığına saplanmasına göz yumamayız. Her türlü bağımlılığın önüne geçmek için ortaöğretim kademesi hayati önem arz etmektedir. Bu kapsamda "Değerler Eğitimi" derslerinin zorunlu hale getirilmesi, uyuşturucu ve madde Bağımlılığı ile ilgili bir dersin müfredata konulması, ders kapsamının gençlerimizi ahlaki sorunlardan, sosyal medya batağından, bağımlılıktan, tehlikeli akım ve örgütlerden korumak adına, milli hassasiyetlerle oluşturulması son derece mühimdir.  Bugün Üniversitelerimizde binlerce Türk genci yarının büyük Türkiye'si için eğitim görmekte, geleceğin akademisyenleri, bürokratları, milletvekilleri, sanayicileri, iş adamları, girişimcileri yetiştirilmektedir. Gençlerimiz Üniversite hayatı boyunca hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hem de ailelerinin üzerindeki yükü alabilmek adına öğrenim ve katkı kredilerine başvurmaktadırlar. Bu kapsamda;  öğrenim kredilerinde uygulanmakta olan faizlerin kaldırılması, Halen tahsil edilmeyen ödemeler yönünden asıl alacak haricindeki tüm faizleri silinmesi, öğrenim kredi ödemelerinin taksitlerinin daha uzun vadeye yayılması yerinde olacaktır.  Bu vesileyle Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Atatürk'ün başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesi, Türk istikbali adına yakmış olduğu istiklal meşalesi, emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün Türk gençliğinin omuzlarında coşkuyla yükselmektedir. Bizler Türk gençliğine inanıyor ve güveniyoruz. Türk gençliği Başbuğ Alparslan Türkeş’in ifadesiyle “Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı kirletmeyin, lekelemeyin ve onu yere düşürmeyin” dedi.

 

 

Paylaş :
Etiketler :  

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!

 
  Akdeniz Gazetesi
 
  FLAŞ HABER
 

  BASIN İLAN KURUMU İLANLAR

 
  EN ÇOK OKUNANLAR
  • Bu Ay
  • Bu Hafta
  • Dün
  • Bugün


  SOSYAL MEDYA
 
 

 

 


  

 
 
ANASAYFA BİK İLANLAR İLETİŞİM KÜNYE GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
akdenizgazetesi.net © Copyright 2018-2022 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA