Yağmura da pes ettiremedi


Mersin’de KESK üyelerinin her cumartesi günü düzenlediği KHK eylemi bu hafta yağmur altında gerçekleştirildi. Eylemde KHK ile işlerine son verilen emekçilerinin işlerine iade edilmesi istendi. KHK’lılar adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü ve Büro Emekçileri Sendikası (Büro-Sen) Mersin Şube Başkanı Murat Doğan, “Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35. Madde eliyle yapılan ihraç uygulaması derhal sona erdirilmelidir. İş güvencesi iktidarın sopası haline getirilmemeli, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır” dedi.

 

Tarih : 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:20

Hüseyin KIRKGÖZ

Mersin’de Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyeleri bu hafta da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) eylemi yaptı. Her Cumartesi günü Özgür Çocuk Parkı’nda yapılan eylem bu defa yağmur altında gerçekleştirildi. Eylemde “Haksız ve hukuksuz yere işten atılan KESK üyeleri görevlerine iade edilsin” pankartı açıldı. KHK’lılar adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü ve Büro Emekçileri Sendikası (Büro-Sen)  Mersin Şube Başkanı Murat Doğan, “Çalışma hakkı; her insanın insan onuruna yakışır bir hayat idame ettirebileceği iş ve gelire sahip olma hakkını ifade eder ve anayasamızın 70. Maddesinde kamu hizmetine girme hakkı olarak tanımlanmış, güvence altına alınmıştır. Uluslararası mevzuat açısından da İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. ve 24. Maddelerinde, Avrupa Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartında, ILO temel sözleşmelerinde ve ülkemizin de taraf olduğu daha birçok uluslararası hukuk metinlerinde açık, net ifadelerle düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.  

“TÜM İTİRAZ YOLLARI KAPATILDI”

Hükümetinin OHAL’i fırsata çevirerek on binlerce kamu emekçisinin çalışma hakkını herhangi bir yargısal süreç işletmeden, savunma almadan ve somut belge bilgiye dayanmadan ve evrensel güvenceleri ihlal ederek ellerinden aldığını ve ihraç ettiğini iddia eden Doğan, “KHK’lar eliyle ve Resmi Gazete’de isimlerinin yayınlanmasıyla on binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. İktidarın ihraçlara ilişkin tüm itiraz yollarını kapatması içeride ve dışarıda itirazların yükselmesine neden olunca ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) on binlerce başvuru yapılınca hızla bir oyalama mekanizmasına ihtiyaç duyuldu. OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, 23 Ocak 2017 günü 685 sayılı OHAL KHK’si ile iki yıllık süre içinde kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla görevlendirilmişti. 23 Ocak 2022 itibariyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu beşinci yılını doldurmuş olacaktır. Sürenin son gününde yani bugün yine bir Cumhurbaşkanı kararı ile komisyonun görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir. Yani Komisyon üyeleri çift maaş almaya, haklarında karar verilmeyi bekleyenlerin uğradığı zulüm ise devam edecek anlamına gelmektedir. Bu kararı protesto ediyor ve komisyonun derhal lağvedilmesini istiyoruz. Kısa süre önce OHAL Komisyonu 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre toplam 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edilmiş olup bunlardan 123 bin 78 kişi işlemin iptali için komisyona başvuru yapmıştır. Komisyon 5 yıldan sonra 117 bin 828 dosyayı karara bağlamış olup 5 bin 250 dosyanın incelemesi devam etmektedir. Komisyon 101 bin 987 başvuruyu ret etmiş, 15 bin 841 dosya hakkında ise göreve iade kararı vermiştir. Yani dosyalardan yüzde 87’si için ret, yüzde 13’ü için ise kabul kararı vermiştir. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana KESK’e bağlı sendika üyelerimizden 4 bin 239’u OHAL KHK’ları, 98’i 375 sayılı KHK’nın ek 35. Maddesi ve 479’u Yüksek Disiplin Kurulu kararlarıyla olmak üzere toplam 4 bin 816 KESK’li hukuksuzca ihraç edilmişlerdir” şeklinde konuştu.

“BARIŞ AKADEMİSYENLERİ YÜZ AKIMIZDIR”

OHAL KHK’ları eliyle ihraç edilen 4 bin 239 KESK’li işlemin iptali için komisyona başvurduğunu hatırlatan Doğan, “Komisyon aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala bin 559 dosyayı karara bağlamamıştır. Karara bağlanan başvurulardan bin 583’ü ret, bin 97’si kabul edilmiştir. Ne acıdır ki, tam sayısı bilinmemekle birlikte en az 15 kişi yaşamlarını yitirdikten sonra “gidemeyecekleri” işlerine iade edilmişlerdir. Hepsini saygıyla anıyoruz. Aralarında Eğitim Sen Adana Şubesi üyesi, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden, Barış İçin Akademisyenler imzacısı, “görülen lüzum üzerine” denilerek dönemin bitmesine üç hafta kala görevine son verilen Dr. Mehmet Fatih Tıraş ve Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde çalışırken KHK'yle görevinden ihraç edilen SES üyesi Fatma Demirel’in de olduğu 100’den fazla insanımız ihraç sonrası yaşadıkları ağır sorunlar nedeniyle içine girdikleri çıkmazdan kurtulamayarak intihar etmişlerdir.” Ret edilen başvurulardan 344’ü Barış Akademisyenlerine ait olup 50 dosyanın karara bağlanmayı beklediğini vurgulayan Doğan şöyle devam etti: “Bu 50 dosya hakkında da ret kararı verecekleri anlaşılıyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Barış Akademisyenlerine ilişkin OHAL Komisyonu’nun iktidarın talimatı ile aldığı anlaşılan RET kararları açıkça suçtur. Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanınmayan Komisyon iktidarın suçuna ortak olmuştur. Bir kez daha belirtmek isteriz ki, Barış Akademisyenleri yüz akımızdır ve emekçilerin de temel talebi olan barışı sahiplenmeye, düşünce özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Komisyonun retlerini reddediyoruz! Onlar gidecek, biz geri döneceğiz” dedi.

“OHAL KOMİSYONU LAĞVEDİLMELİDİR”

Öte yandan, Komisyonun verdiği ret kararlarına itirazlar için iktidar tarafından özel olarak oluşturulan idare mahkemelerinin şu ana kadar verdiği kararlarda da hukuk normlarının işletildiğine dair umut vermediğini öne süren Doğan, “İdare Mahkemelerine başvuruları ret edilen bin 286 KESK’li için başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan şu ana kadar 333’ü ret, 15’i kabul olmak üzere 348’si karara bağlanmıştır. Görüldüğü üzere karara bağlanan dosyalardan yüzde 96’sı ret şeklindedir. Ret edilen başvurular için İstinaf Mahkemesine başvurular yapılmaktadır.  İktidarın OHAL’i fiilen devam ettirme uygulamalarından biri de 7145 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35. Madde eliyle devam ettirilen ihraçlardır. Uygulama en çok da iktidarın sendikal hak ve özgürlükler karşıtı politikalarını eleştiren, tutum alan KESK’lileri hedef almaktadır. Geçici 35. Madde eliyle şu ana kadar 98 KESK’li bakanlıklar oluru ile ihraç edilmişlerdir. Son olarak Eğitim Sen Diyarbakır üyelerinden 21’i bu şekilde işlerinden edilmiş, okul ve öğrencilerinden uzaklaştırılmışlardır. Yasaklamalar, zulüm, faşizan baskı ve uygulamalar iktidarın siyasal ömrünü kısaltmaktan başka bir işe yaramayacaktır. İşçi sınıfının, emekçilerin yüzyıllardır bin bir türlü bedel ödeyerek elde ettiği hak ve özgürlüklerin hangi gerekçe ile olursa olsun ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlere karşı fiili ve meşru mücadele hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu anti demokratik uygulamalara karşı fiili, meşru ve demokratik direnişimizi ve hukuki mücadelemizi her ne pahasına olursa olsun, tüm zorlukları göğüsleyerek sürdüreceğiz. Bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz; Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Ret kararları iptal edilmeli, haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmedir. Özel yetkilendirilmiş idare mahkemelerinde devam eden dosyalar, bu mahkemelerin ret etmesi üzerine İstinaf Mahkemesi’ne ve Danıştay’a giden dosyalar geri çekilmelidir. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35. Madde eliyle yapılan ihraç uygulaması derhal sona erdirilmelidir. İş güvencesi iktidarın sopası haline getirilmemeli, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır. İktidar başta örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklere yönelik baskı politikalarına son vermeli, ceza ve soruşturmaları durdurmalıdır” şeklinde konuştu.

Paylaş :
Etiketler :  

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!

 
  Akdeniz Gazetesi
 
  FLAŞ HABER
 

  BASIN İLAN KURUMU İLANLAR

 
  EN ÇOK OKUNANLAR
  • Bu Ay
  • Bu Hafta
  • Dün
  • Bugün


  SOSYAL MEDYA
 
 

 

 


  

 
 
ANASAYFA BİK İLANLAR İLETİŞİM KÜNYE GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
akdenizgazetesi.net © Copyright 2019-2023 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA